mandag 9. januar 2012


Layout til bokomslag 
Forside, rygg, bakside og eventuelt ”klaffer”

Bruk dine kunnskaper om skrift, grafisk formgiving, komposisjon og layout til å skape et uttrykksfylt omslag.
Skrift er viktig å bruke riktig. Jobb grundig med dette.

Forfatter: Torunn Haavik
Format: 16,7 x 24,4, rygg 1,6 x 24,4

Jobb med et foto som du har tatt, i svart/hvitt, som hovedbasis. Bruk InDesign, Pages eller andre digitale layoutprogram for å lage oppsettet.

  • Begrunn valgene du har gjort
  • Skriv hvilken sjanger du har valgt 
  • Hva du har lært

Resultat


Valgene jeg har gjort

Jeg har valgt farger i forskjellige gråtoner, som kan finnes igjen i bildet jeg brukte. Jeg valgte å ha boktittelen i hvit, siden tittelen var "svart". Dette syntes jeg skapte en spennende kontrast fra det som forventetest når du leser ordet.

På bakside av bokomslaget har jeg plassert en sort linje, dette gjennspeiler tittelen på boken. 

I bokbeskrivelsen har jeg brukt forskjellige farger og størrelse på teksten. Jeg har også plassert et bilde av hun som skal forestille forfatteren, Torunn Haavik. Disse virkemiddlene gjør at det blir mer spennende å lese. Jeg har også plassert en strekkode, for å få det til å se mer ut som en ekte bok.

På bokryggen har jeg valgt å ha tittelen, navn på forfatter og logoen til forlaget. Tekstfargen er sort. Det var dette jeg likte best, etter å ha prøvd ut mange forskjellige farger.

I klaffene som skal holle omslaget på plass har jeg brukt en lys tekst med mørk bakgrunn. På den ene klaffen står det forskjellige omtaler om boken, og på den andre står det litt fakta om boken. Om boken og hva jeg har lært

Dette er en roman. En slags spennings/krim. Jeg syntes bildet har et spennende uttrykk, følelsen av at dråpen kan falle når som helst. Alt kan skje!

Jeg har lært mer om bokomslag og bruken av InDesign når jeg har jobbet med denne oppgaven. Det å tenkte på uttrykket og på hvordan alt skal passe sammen for å skape en helhet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar